Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Empagliflozin och bensår

Publicerat 2018-05-16

Är empagliflozin (Jardiance) lämpligt för en patient med diabetes typ 2 som har svårläkta bensår?

Pontus Curman. Foto Kari Kohvakka.

Pontus Curman, överläkare Medicinkliniken, Ersta sjukhus och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar, svarar:

Huruvida empagliflozin är lämpligt eller olämpligt vid bensår vet vi inte. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har utfärdat en varning avseende SGLT2-hämmare vid arteriella fotsår. Den bygger på ökad frekvens av amputationer, framför allt av tår, vid behandling med kanagliflozin (Invokana) i studierna Canvas och Canvas-R. På grund av begränsade data och erfarenheter valde EMA även att inkludera övriga SGLT2-hämmare i varningen. Dock tyder hittills inget på att behandling med dessa skulle leda till ökad frekvens av amputationer.

Rekommendationen är att överväga utsättning av SGLT2-hämmare vid betydande fotkomplikationer i form av sår eller infektioner. Stor försiktighet bör gälla för behandling med SGLT2-hämmare på patienter med stor risk för arteriella fotsår. Bensår, och kanske i synnerhet venösa sådana, omfattas inte av varningen.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad