Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktiva patienter möts i loungen

Publicerat 2018-06-19

Det är inget av vårdens väntrum man kliver in i när man stiger över tröskeln till Centrum för Reumatologi, CfR. Det är en lobby, och den är full av energi.

Sofia Ernestam, Centrum för reumatologi. Foto Karin Nordin

Sofia Ernestam, Centrum för reumatologi. Foto Karin Nordin

Patienter sitter i små, öppna bås och registrerar sina patientupplevda utfallsmått på datorer. I den öppna köksavdelningen trycker ett äldre par fram kaffe i automaten samtidigt som de diskuterar livligt med en sjuksköterska. Och medan personalen svarar på frågor i den hotelliknande receptionen rör sig människor med droppställningar i de öppna lokalerna och låter de antireumatiska läkemedlen rinna in i kroppen.

– Det ska vara aktivitet här. Patientföreningar får gärna hänga här och prata med folk och dela ut material. Vi intervjuar patienterna om hur de vill att vården ska fungera och patienterna tillfrågas om att lämna biobanksprov i receptionen, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef och specialist i reumatologi.

Enligt henne är CfR är ett sätt att möta Framtidsplanen i Stockholms läns landsting. När vården flyttar ut från akutsjukhusen via vårdval får man inte med sig forskning och utbildning men här finns möjligheterna att utveckla även de delarna. Centrumet finns i samma lokaler som centra för diabetes samt neurologi. Det underlättar samarbete för de kroniskt sjuka och ger även tillräckliga volymer av patienter för att driva utveckling.

– Vi vill gärna samarbeta mer med primärvård och primärvårdsrehabilitering. Specialistvården behöver lära sig mer om processerna i primärvården. Då kan vi tillsammans bättre stödja patienter med kronisk sjukdom i sin vardag hemma och varhelst i vården de befinner sig.

Bara för de med inflammatorisk sjukdom

Varje månad kommer det in 250 remisser till CfR, de allra flesta från primärvården. Mellan 10 och 20 procent av dem backas. Det kan bero på att det saknas fullständig MR-undersökning vid miss­tanke om inflammatorisk ryggsjukdom eller prov för ACPA, citrullinerade antikroppar, vid misstanke om reumatoid artrit.

– Missa inte heller remiss till fysioterapeut. De allra flesta behöver röra på sig mer, vare sig man är frisk eller sjuk, så det kan aldrig vara fel att involvera en fysioterapeut. Det är bara en fördel om det görs direkt, för då kan vi få en värdering av fysioterapeuten också, menar Sofia Ernestam.

CfR tar bara emot patienter med misstänkt inflammatorisk led- eller ryggsjukdom. Patienter med fibromyalgi, tydlig artros eller långvarig smärta utan inflammatorisk sjukdom ingår inte i uppdraget.

– Dessa patienter kan vi inte hjälpa här, de behöver kontakt med fysioterapeut, smärtrehabilitering eller får bättre hjälp hos husläkaren. Att remittera hit skapar förväntningar som vi inte kan möta och oro över att utredningen inte varit komplett. Jag skulle även önska att man har mer tålamod med giktpatienter innan man remitterar hit från primärvården. Det tar månader innan uratsänkande läkemedel har effekt.

Samtidigt är det ett problem att en del patienter kommer för sent till reumatologin eftersom det är viktigt med tidig behandling.

– Vi vill träffa patienter som har tydligt svullna leder direkt, inte efter månader av sjukskrivning. En annan grupp som reumatologer kan hjälpa med effektiv behandling är psoriasispatienter med artriter eller senskidesinflammationer, entesiter.

Det går även bra för patienter att skriva egen­remiss och det kommer in några sådana i månaden. Remissen behöver innehålla resultat från en basal utredning, så flera av dessa hänvisas tillbaka till primärvården.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad