Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reumatisk sjukdom, infektion och vaccination

Publicerat 2018-06-20

De biologiska läkemedel som används inom reumatologin har förhållandevis få biverkningar men risken för infektioner är något ökad.

Sofia Ernestam. Foto Karin Nordin.

Sofia Ernestam. Foto Karin Nordin.

Patienter med reumatisk sjukdom som får vanliga infektioner som luftvägs- eller urinvägsinfektioner ska omhändertas i primärvården. En person som använder metotrexat, annan antireumatisk eller biologisk behandling ska göra uppehåll med läkemedlet tills hen är återställd.

− Man bör vara lite mer frikostig med antibiotika vid bakteriell infektion än man annars skulle ha varit eftersom immunsvaret är något nedsatt. En patient som står på kortison ska ha kvar den behandlingen, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef vid centrum för reumatologi och specialist i reumatologi.

Det är samma slags antibiotika som gäller för reumatiska patienter som för andra patienter. Om det är svårt att avgöra om det rör sig om en infektion eller ett skov av grundsjukdomen hänvisas till reumatolog.

– Vi reumatologer vill gärna få reda på om en patient med antireumatisk behandling får en svårare infektion, eftersom det kan vara en signal att se över behandlingen.

Vaccination mot influensa och pneumokocker rekommenderas till patienter med reumatisk sjukdom. Vaccination mot stelkramp, hepatit, HPV och TBE kan ske enligt samma principer som för befolkningen i övrigt.

Men undvik vaccination med levande vaccin, till exempel mot gula febern och bältros. Vid behandling med rituximab (Mabthera) ska vaccinationen göras fyra veckor innan behandling.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad