Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många med diabetes och psykisk sjukdom uteblev från besök

Publicerat 2018-05-19

Andelen diabetespatienter med höga HbA1c-värden som kom på kontroll ökade från 60 till 90 procent när vårdcentralen i Flemingsberg började med aktivt uppsökande verksamhet.

Kristin Hjörleifsdottir Steiner. Foto Karin Nordin

Kristin Hjörleifsdottir Steiner. Foto: Karin Nordin.


Vid vårdcentralen i Flemingsberg finns drygt 500 personer med diabetes mellitus registrerade. En översyn visade att bland dem som uteblivit från besök fanns många personer med ett senast registrerat värde för HbA1c på över 70 mmol/mol.

– Vi kallade därför alla med HbA1c-värden i röd sektor. Och om de ändå inte kom så åkte vi ut till dem istället, knackade på och försökte förmå dem till att komma till vårdcentralen på besök, säger Kristin Hjörleifsdottir Steiner, med dr, allmänläkare vid Flemingsbergs vårdcentral och ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Hon föreläste vid ett seminarium om diabetes, psykiatrisk samsjuklighet och jämlik hälsa arrangerat av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Kvalitetsarbetet har flutit på sedan 2014 och andelen patienter med regelbundna besök har ökat betydligt. Samtidigt innebär det att andelen patienter med höga HbA1c-värden ökade liksom medelvärdet för HbA1c för de över 70 mmol/mol.

– Det är ofrånkomligt att vi får fler patienter med höga sockervärden när vi får kontakt med dem som har okontrollerad diabetes och som tidigare inte kom till besöken.

Enligt 4D-studien i Stockholm har nästan tre av tio patienter med nyupptäckt diabetes eller prediabetes även en F-diagnos, alltså en psykiatrisk diagnos i ICD10-systemet. Flemingsbergs vårdcentral var en av de vårdcentraler som medverkade i 4D och kunde konstatera att samsjuklighet var vanligt, särskilt mellan diabetes och depression.

– I Flemingsberg upptäckte vi att flera av de ­diabetespatienter som inte varit på besök på länge var sådana som också hade psykiatrisk diagnos. För dessa personer upplever jag att det verkligen har hjälpt med uppsökande verksamhet där vi visar att vi faktiskt bryr oss om dem.

Kristin Hjörleifsdottir Steiner hoppas nu kunna använda erfarenheterna för att utveckla strategier som kan stötta diabetiker med dålig följsamhet och okontrollerad sjukdom. Hon menar att antalet besök på vårdcentralen får effekt för bland annat livsstil och motivation för läkemedelsbehandling.

– Vi behöver utveckla samarbetet med psykiatrin för de här patienterna. Det är viktigt att psykiatrin screenar för diabetes och remitterar patienter till oss redan i förstadiet för bästa resultat.

Karin Nordin

Mer från samma seminarium

Anna Ugarph-Morawski

Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

Mats Ek. Foto Karin Nordin.

Motivation, tydlighet och trygghet

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad