Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Motivation, tydlighet och trygghet i psykiatrin

Publicerat 2018-05-19

Ingen vill komma till en doktor som gnäller om hur många mazariner man har ätit sedan sist, sa Mats Ek, specialist i psykiatri när han föreläste vid ett seminarium om diabetes, psykiatrisk samsjuklighet och jämlik hälsa arrangerat av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Mats Ek. Foto Karin Nordin.

Mats Ek. Foto: Karin Nordin.

Både psykisk sjukdom och behandling av psykisk sjukdom kan leda till förhöjda blodsockervärden. Patienter i riskzonen behöver därför ha kontakt med vården och screenas för höga blodsockervärden en gång om året.

– Men om man inte själv upplever sig som sjuk, varför ska man då söka vård? Många psykos­patienter delar inte vår uppfattning om vad sjukdom är, sa Mats Ek, med dr, överläkare psykosmottagningen Gubbängen och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Det gäller därför att skapa trygghet och långsiktighet där patienten kan lita på sin behandlare. Tydlighet är också mycket viktigt. Det fungerar sällan att säga ”hör av dig om det är något” till ­psykospatienten. Monitorering ska ske med en plan för vem som ska följa upp något och när.

Många psykospatienter har negativa upplevelser av tidigare behandling eller möten med vården. Därför är motivation en viktig del av behandlingsstrategin enligt Mats Ek. Tydlighet och förutsägbarhet hjälper och ett tips kan vara att ritprata med patienten. På ett papper eller en whiteboard skissas problemet, konsekvenserna och lösningarna med hjälp av pilar.

– Då kan man också lägga fram alternativen så att det blir ett delat beslutsfattande. Patienter ska i de flesta fall slippa en behandling som de inte vill ha. Men då ska de också veta vad det kan leda till. Delat beslutsfattande skapar trygghet.

Karin Nordin

Mer från samma seminarium

Kristin Hjörleifsdottir Steiner. Foto Karin Nordin

Många med diabetes och psykisk sjukdom uteblev från besök.

Anna Ugarph-Morawski

Psykisk sjukdom riskfaktor för diabetes

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad