Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fyra av tio medelålders svenskar har högt blodtryck

Publicerat 2021-09-28

Högt blodtryck hos medelålders är fortfarande ett underdiagnostiserat och underbehandlat område. Det visar en svensk studie av närmare 5 900 män och kvinnor mellan 50 och 64 år. De testades både på vårdcentralen och med 24-timmarsmätningar i hemmet och studien visar att 37 procent hade 24-timmars-hypertension och 41 procent hade hypertension på mottagningen.

Bland dem som redan behandlades med blodtryckssänkare hade en av tre ändå för högt blodtryck på vårdcentralen och mer än varannan för högt 24-timmarstryck och uppnådde alltså inte behandlingsmålen. Bland de obehandlade personerna hade var sjätte för högt blodtryck mätt på mottagningen och var tredje hade för högt 24-timmarstryck.

Fredrik Hedlund

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad