Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minskad användning av antibiotika under pandemin

Publicerat 2021-09-28

Antalet uthämtade recept på antibiotika minskade med 17 procent under 2020. Det visar årsrapporten Swedres-Svarm 2020 från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt. Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner minskade mest (28 procent) och antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare och år landade på, i snitt, 237 i riket, vilket innebär att det nationella målet på max 250 recept per 1 000 invånare och år uppnåddes.

Enligt Strama Stockholms kvartalsrapport för öppenvård (som mäter rullande tolv månader juli 2020–juni 2021) har minskningen i regionen fortsatt med en 20-procentig nedgång av uthämtande antibiotikarecept och 215 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år.

Fredrik Hedlund

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad