Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Filmer om lokal östrogenbehandling
vid klimakteriebesvär

Publicerat 2023-10-30

Många kvinnor har besvär med sköra slemhinnor som kan undvikas med lokal behandling med östrogen. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp kvinnosjukdomar har därför gjort informationsfilmer som riktar sig till patienter och som kan visas i väntrummet eller hänvisas till på 1177.

Filmerna tar upp vanliga symtom på sköra slemhinnor i underlivet, möjlig behandling med lokalt östrogen och hur man söker hjälp för sina besvär. De finns på svenska, syntolkade, arabiska, tigrinja och somaliska.

Anette Sjösten, specialistläkare och medlem i expertgruppen kvinnosjukdomar berättar om bakgrunden till informationsfilmerna.

– Jag har träffat många icke svensktalande kvinnor som behandlats upprepade gånger för urinvägsbesvär, ibland bara urinträngningar, med antibiotika. Eller så har de sökt sin husläkare flera gånger för diffusa och oklara buksmärtor och undersökningar som röntgen och koloskopi har inte visat något fel. Många gånger handlar det om irritation och ont från sköra slemhinnor i vagina. Det finns en bristfällig kunskap hos både vårdgivare och hos kvinnorna själva om klimakterierelaterade besvär och att det är så enkelt och billigt att behandla.

Vill du visa filmerna i väntrummet? De finns att ladda ned via vårdgivarguiden.se. Skriv lokal östrogenbehandling i sökfältet.

Malena Jirlow

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad