Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 3-4 2023 tema Äldre och läkemedel

Tidningen Evidens
Tidningen Evidens

Balansgången mellan att hjälpa och att stjälpa

Enligt Socialstyrelsen beror en av tio akutinläggningar av äldre på läkemedelsbiverkningar. Varje år blir cirka 35 000 äldre personer i Sverige så sjuka av sina läkemedel att de måste ha sjukhusvård. Ett helhetsperspektiv på patientens individuella behov och regelbundna läkemedelsgenomgångar kan förebygga över hälften, cirka 60 procent, av dessa sjukhusinläggningar. Här spelar allmänläkaren i primärvården en nyckelroll.

Innehåll i detta nummer:

Övriga artiklar