Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Publicerat 2023-10-30

På Lärtorget ligger en utbildning uppdelad i två delar riktad till läkare och sjuksköterskor för stöd och vägledning i arbetet med både enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång. Utbildningen är framtagen utifrån Socialstyrelsens föreskrift och Region Stockholms riktlinje för läkemedelsgenomgångar och har som övergripande mål är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad