Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Årsberättelse läkemedel

Årsberättelse läkemedel tas fram av Läkemedelsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I rapporten beskrivs de insatser som gjorts på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt av Region Stockholms läkemedelskommitté för att uppnå målen i den regionala läkemedelsstrategin.

Årsberättelse läkemedel 2023 Pdf, 1010 kB.

Årsberättelse läkemedel 2022 Pdf, 3.8 MB.

Årsberättelse läkemedel 2021 Pdf, 1 MB.