Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Statin-Associerade MuskelSymtom (SAMS)

Kliniskt score enligt Statin Muscle Safety Task Force för bedömning av kausalsamband mellan statinbehandling och muskelsymtom.

Kliniska symtom /nya eller oförklarliga muskelsymtom

Poäng

Regional distribution
Symmetrisk värk i höftflexorer/lår
Symmetrisk vadvärk
Symmetrisk värk proximalt övre extremiteterna
Osymmetrisk, intermittent, ospecifik värk

 

3

2

2

1

Tidsförlopp efter statininsättning

Symtomdebut inom 4 veckor

Symtomdebut efter 4–12 veckor

Symtomdebut efter >12 veckor

 

3

2

1

Effekt av utsättning

Förbättring inom 2 veckor

Förbättring efter 2–4 veckor

Förbättras ej (>4 veckor)

 

2

1

0

Effekt av återinsättning

Samma symtom återkommer inom 4 veckor

Samma symtom återkommer efter 4–12 veckor

 

3

1

Sannolikhetsnivå för kausalsamband

Trolig

Möjlig

Osannolik

 

9–11

7–8

≤6

 

Johan Hulting, docent, överläkare
Paul Hjemdahl, senior professor, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Karolina Nowinski, medicine doktor, biträdande överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Thomas Kahan, professor, överläkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Jonas Brinck, docent, överläkare, Medicinsk enhet endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Rosenson RS, Baker S, Banach M, Borow KM, Braun LT, Bruckert E et al. Optimizing cholesterol treatment in patients with muscle complaints. J Am Coll Cardiol. 2017 Sep 5;70(10):1290-1301
  2. Saxon DR, Eckel RH. Statin intolerance: a literature review and management strategies. Progr Cardiovasc Dis 2016;59:153-164

Senast ändrad