Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hud- och mjukdelsinfektioner

Handläggning av erytema migrans, impetigo, erysipelas och svårläkta sår i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal.

Publicerat 2021-07-13