Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Filmer om infektioner i primärvård

Filmer från Strama om infektioner i primärvård

När ska öroninflammation behandlas med antibiotika? Vilka för- och nackdelar finns med antibiotikabehandling? Varför ska patienter med akut bronkit inte få antibiotika?

Antibiotika stör vår normalflora, gynnar utvecklingen av resistenta bakterier och kan dessutom ge biverkningar. Därför ska dessa läkemedel ges bara när de kan rädda liv, minska komplikationer, minska symtom eller förkorta sjukdomstiden. Onödig antibiotikaanvändning driver på resistensutvecklingen och riskerar att sätta stora delar av vår sjukvård på spel i framtiden.

Nu finns det utbildningsfilmer för sjukvårdspersonal om de vanligaste infektionerna i primärvård. Varje film är cirka fem minuter lång och redogör för handläggning och behandling.

Filmerna är producerade av Strama Stockholm och innehållet vilar på nationella rekommendationer.