Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Öronvärk - akut mediaotit

Handläggning av öronvärk i primärvård. Filmen riktar sig till sjukvårdspersonal.

Publicerat 2019-05-15