Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acitretin

Information

Hazard 9 P 3 B 3 T 3 Risk Cannot be excluded

Data on P, B and T comes from " Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter", Report from the Medical Products Agency, August 2004.

Fass environmental information

Fass environmental information for Neotigason (Acitretin) (Downloaded 2018-06-26)

The manufacturer has stated that data on environmental impact are missing for the substance.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm