Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfuzosin

Information

Hazard 4* P 3* B 0 T 1 Risk Insignificant

The T-value in the score for hazard refers to acute toxicity. Underlying data for P, B, T and risk comes from Fass.se, see below.

Alfuzosin has been detected in treated wastewater, surface water and fish in Stockholm County in the last five years (2012-2016).

Fass environmental information

Fass environmental information for Xatral OD (alfuzosin) (downloaded 2018-07-04).

Hazard

Persistence: "The potential for persistence of alfuzosin cannot be excluded, due to lack of data."

Bioaccumulation: "log Kow of 1.51 at pH 7.4."

Acute toxicity: There are data for 3 trophic levels, lowest for algae (Pseudokirchnerellia subcapitata) 52 700 microg/L.

Risk

PEC/PNEC is based on sales data in Sweden in year 2015. PEC/PNEC = 0.000778 which gives the risk insignificant.

References

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  2. Fass.se för vårdpersonal

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm