Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alginic acid

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

Information

Environmental information is missing on fass.se. It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm