Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antazoline

Summary

Hazard 8* P 3 B 3* T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm