Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Argatroban

Information

Hazard 7* P 3 B 3* T 1 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm