Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Argatroban

Hazard 7* P 3 B 3* T 1 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm