Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atomoxetine

Hazard 6 P 3 B 0 T 3 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm