Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atracurium

Hazard 2* P 0 B 0 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm