Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aztreonam

Hazard 6* P 3* B 0 T 3 Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm