Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefepime

Summary

Hazard 3* P 3 B 0 T 0* Risk Insignificant

 

Since 2012-03-31 there is no registered drug containing cefepime in the Swedish market .

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm