Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Clobetasone

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm