Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Clomethiazole

Hazard 4 P 3 B 0 T 1 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm