Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyanocobalamin

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

 The use of vitamins is not considered to have any environmental impact.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm