Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cytarabine

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

Information

Environmental information is missing on fass.se. It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm