Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dapagliflozin

Hazard 4* P 3 B 0 T 1* Risk Insignificant

Information

The risk classification is based on total sold amount (kg) of the substance in Sweden during the year 2013.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm