Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deferoxamine

Hazard 1* P 0 B 0 T 1* Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm