Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexbrompheniramine

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm