Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexibuprofen

Information

Hazard 5 P 3 B 0 T 2 Risk Low

Dexibuprofen is the pharmacologically active enantiomer of ibuprofen.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm