Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diethylaminosalicylate

Hazard 1* P 0 B 0 T 1* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm