Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digoxin

Summary

Environmental information is missing for digoxin on fass.se (2022-05-18). It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm