Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dinoprostone

Hazard - P - B - T - Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm