Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diphenhydramine

Summary

Hazard - P - B 0 T - Risk Cannot be excluded

 

Underlying data for P, B, T and risk are from Fass.se.

 

Diphenhydramine has been detected in treated wastewater, surface water and fish in Stockholm County in the last five years (2012–2016).

Fass environmental information

Fass environmental information for Desentol (diphenhydramine) (downloaded 2018-07-06).

Hazard

Persistence: No data.

Bioaccumulation: Log P of 3.27.

Toxicity: No data.

Risk

Sales data for Sweden is available for 2015. PEC = 0.000872 microg/L. "According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of diphenhydramine is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

References

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  2. Fass.se för vårdpersonal

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm