Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disopyramide

Hazard 4* P 3* B 0 T 1* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm