Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Docusate sodium

Hazard 8* P 3* B 3 T 2* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm