Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ebastine

Hazard 8 P 3 B 3 T 2 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm