Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efavirenz

Hazard 6 P 3 B 0 T 3 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm