Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etilefrine

Hazard 8* P 3 B 3* T 2* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm