Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etoposide

Information

Hazard 3* P 3* B 0 T 0* Risk Cannot be excluded

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm