Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etravirine

Hazard 6* P 3 B 0 T 3* Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm