Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Felbamate

Hazard 4* P 3 B 0 T 1* Risk Cannot be excluded

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm