Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fexofenadine

Hazard 6* P 3 B 3* T 0 Risk Insignificant

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm