Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fingolimod

Hazard 3 P 0 B 0 T 3 Risk Insignificant

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm