Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flecainide

Summary

Hazard - P - B - T - Risk See below

 

Flecainide has been detected in treated wastewater, surface water, drinking water and fish in Stockholm County in the last five years (2012–2016).

Environmental information for the substance is not available on fass.se. It is voluntary for manufacturers to publish environmental impact information on fass.se.

References

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm