Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Follitropin alfa

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

Information

Fass environmental information

Fass environmental information for GONAL-f (follitropin alfa) from Merck (downloaded 2019-05-08).

Risk

The use of amino acids, proteins and peptides is not considered to have any environmental impact.

Author: The Pharmaceutical unit of Region Stockholm