Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosinopril

Summary

Hazard 4* P 3 B 0 T 1* Risk Insignificant

 

The data on hazard and risk are based on previous environmental information on Fass.se. Environmental information is missing on fass.se (2019-03-11). It is voluntary for manufacturers to provide information about environmental impact on fass.se.

References

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm