Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glycerin

Information

Hazard - P - B - T - Risk Exempt

 
The use of glycerin is not considered to have any environmental impact.

Author: Health and Medical Care Administration, Region Stockholm